Item 209850 - New Holland Blokgewicht, Basisgewicht, Neusgewicht

Frontweights
Manufacturer:
New Holland
Type:
Blokgewicht, Basisgewicht, Neusgewicht
Weight:
1500 Kg
Country:
Netherlands (the)
Price:
1.100 EUR
Vat:
Excl. 21%
Optional extras
Basic weight
Extras
Cat II of III. Betongewicht.

Advertiser

Company:
LMB Den Engelsman B.V.
Name:
Jaap den Engelsman / Mob. (0)6-22264676
Street:
Verbindingsweg 3
Zipcode:
4695 RV
City:
Sint-Maartensdijk
State / Region:
Zeeland
Country:
Netherlands (the)
Int.Telephone:
Int. Fax:
Website:
www.lmbdenengelsman.nl

Send advertiser a message:

(*) Required fields!